आता आली का ग तुला अक्कल…..

आता आली का ग तुला अक्कल….. चार वर्ष तुझ्या मागे फिरलो.. आणि अंग अंग जीरलो.. परीक्षा बुडवून..पुस्तक सोडल.. नाही त्याला तुझ्यासाठी फोडलं.. तुला बघण्यासाठीच .. झोपितून उठलो.. अन तुझ स्वप्न पडावं म्हणूनच झोपलो.. तुझ्या साठीच मी मित्रांशी लढलो.. तुझ्या साठीच मी सुळावर चढलो.. दारू सोडली..सिगारेट.. सोडली.. अक्खी बोतल डोस्क्यात फोडली… फोन केला तेंव्हा उचलली नाही स.. उचलला तर बोलली नाहीस.. का तर मला नाटके करता येत नव्हती.. खोटी स्तुती करता येत नव्हती,.. माझ वागणे दिखाऊ नव्हते… म्हणूनच का… मग आता कशी आली तुला अक्कल … का जुना प्रियकर सोडून गेला… का कुणी तुला धोका दिला .. का आता फोन करतेस…? संग का आता फोन करते…? आता आली का अक्कल तुला…. हे बघ..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *