एक इंटरनेट प्रेम कथा… ;)

त्या दिवशी तिला,

फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवला,

तिने accept पण केला,

आणि आमचा chatting सुरु झाला….

गेले दिवस चार – पाच…

राहू ना गेले मलाच…

न वेळ घालवता म्हणालो मी तिला-

” I Love You”

“आवढतेस खूपच तू –

देशील का दिल तुझा, मला तू…. ”

सुन्न होउन काही वेळ….

एकदाच खिदकन हसाली….

भिती वाटली मला.. खरंच…–

कुठे वेढी तर नाही झाली ? ? ?

थोड्या वेळानंतर तिची हँसी थांबली…

त्यनंतर smiley पाठवत म्हणाली–

“माझ्याशी बोलता असे का वाटले तुला… ? ?

जर मी असे काही सांगितले असेन तर – माफ कर मला…

पण मी असे काही बोललि असे काही आठवत नाही मला….

मी काहीच करु शकत नाही जर ” Infatuation ” झाला असेल तुला…

आपण फ्रेंड्स राहू शकतो – ‘जर काहि प्राब्लेम नाही तुला’…

तुझी online hunt चालू दे जर Girl friend हवी असेल तुला….”

त्या दिवसातून बनलो मी तिचा Friend

आता परत शोधत आहे नवीन Girl Friend….

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *