चल सोबत विश्वासाने

अगं जरा थांब ना……. अशी हात झटकून जावू नकोस एकटा उभा बघ मी अंधारात ठेव ना…..सोबत दिवा नेवू नकोस चोहिकडे अंधार दाटलेला वटवागुळांची किरकिर….. बघ सारे बोचकारतात मला तुला नाही का माझी फिकिर ये ना परत अशी….. हातात दिवा घेवून ये बघ मी उभा अजुन अंधारातच थोडा तरी प्रकाश दे….. हळूहळू दोघे चालत राहू दिव्याच्या प्रकाशात……. सोबत दे ना मला तुझी खडतर प्रवासात……. सूर्यकिरणे दिसेपर्यंत चालत राहू आशेने…… धर जरा हात घट्ट चल सोबत विश्वासाने….. ……..अमरीश अ. भिलारे.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *