પ્રેમનો પતંગ

પતંગ ઉડ્યો પ્રેમનો,
જુઓ દિલના આકાશમાં
લાગણીઓનાં ઠુમકા મારી,

ઉપર ચડાવેલો રાખજો
સ્નેહ દોરીની ઢીલ મુકી,
મુક્ત રીતે લહેરાવજો

વિશ્વ્વાસની કિન્નાથી તમે
મજબૂત એને બાંધજો
સંજોગ-પવનની દિશા મુજબ,

ફરતો એને રાખજો,
ફાટે કરે ક્યાંક તો,
હેતની પટ્ટી લગાવજો

સુંદર-સપનાનાં રંગો ભરી,
મુક્ત ગગનમાં રાખજો,
નજરોનાં તમે પેચ લડાવી,

જીવનનો આનંદ માણજો
અહંનો ઢઢ્ઢો વાળી એને પ્રેમથી છુટ મુકાવો
ઉત્સાહ ને ઉમંગના જોરે,

ઉડતો એને રાખજો
પતંગ છે પ્રેમનો,
ચગાવીને મઝાખૂબ માણજો,

હિંમતને સાવચેતી રાખી,
શંકાને કાપી નાખજો.

-કિરણ શાહ-સૂરજ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *