once ιn a lιғeтιмe
yoυ ғιnd ѕoмeone
wнo тoυcнeѕ
noт only yoυr нearт,
вυт alѕo yoυr ѕoυl.

once ιn a lιғeтιмe
yoυ dιѕcover ѕoмeone
wнo ѕтandѕ вeѕιde yoυ,
noт over yoυ.

yoυ ғιnd ѕoмeone
wнo loveѕ yoυ
ғor wнo yoυ are,
and noт ғor wнo yoυ coυld вe.

once ιn a lιғeтιмe
ιғ yoυ’re lυcĸy
yoυ ғιnd ѕoмeone…
aѕ ι нave ғoυnd yoυ. ♥ uU till d end