Author: admin

यंदाही पाणी पेटले

यंदाही पाणी पेटले मंत्रालयाला खेटले — मंत्री म्हणती शोधा राव तहानला एखादा गाव ज्याच्या नावाखाली पाणी पैसे घेऊन वाटले यंदाही पाणी पेटले — दुष्काळाचा दया अहवाल सगळे होऊ
Read More