Author: loveislife

आयला तिच्या मायला…….

आयला तिच्या मायला ह्या पोरी काऊन अशा पोट्टे लागे मागे त्यांच्या घेऊन हाती मिशा सगळंकाही पोरं आताची विकुन टाके त्यांच्यासाठी पन् पोरिंना घाम काही कधीच आला नाही… पोट्टं
Read More