Tag: ???????? ???? ???.(?)

वर्‍हाडी ठसका क्र.(४)

वर्‍हाडी ठसका क्र.(४) प्रेमाचा ठसका पाय कसे कसे हाल व्हते प्रेमात तिची जाते वरात ह्या लडते घरात || धृ || कुठ गेले कस्मे-वादे कुठ गेलं सपन प्रेमाच शिखर
Read More

वर्‍हाडी ठसका क्र.(१)

माह्या कॉलेजमंदी दोस्ता…………. एक पोरगी आली तिच्या एक स्माईलवर सारी पोरं फिदा झाली ||धृ|| तिचं तोंड पायण्यासाठी सगळी तोंडं धुवून आली हळूच पायलं तिनं मले वाटलं,आपली लाईन clear
Read More

वर्‍हाडी ठसका क्र.(२)

काय सांगू राजाभाऊ, जमाना नाही बरा आन् साधंसुधं पोट्ट पाहून पोट्टी मारते डोरा || धृ || सूट बूट अत्तर लावून कालेजात जाते आन् इडली-डोसा दोघांमंदी गुपूर गुपूर खाते
Read More

वर्‍हाडी ठसका क्र.(६)

वर्‍हाडी ठसका क्र.(६) लग्नाची कहाणी माह्या बाप म्हणे ‘किश्या’ बाबू लगन करतं काय मनात होत हो तर फालतूच नाई म्हणू काय ! न्हावाच्या घरी जाऊन कसा चिकना चोपडा
Read More

वर्‍हाडी ठसका क्र.(३)

वर्‍हाडी ठसका क्र.(३) व्हॅलेन्टाईन्स डे चा येऊन गेला दिवस | पोरा पोरियनं धरले होते प्रेमाचे नवस || गावभर हिंडून फुल देत फिरावं | जो फसन जाळ्यात त्याले नाही
Read More