once ιn a lιғeтιмe yoυ ғιnd ѕoмeone wнo тoυcнeѕ noт only yoυr нearт, вυт alѕo yoυr ѕoυl. once ιn a lιғeтιмe yoυ dιѕcover ѕoмeone wнo