Truth

स्वप्न…स्वप्न म्हणजे काय हो! रंगेबिरंगी इंद्रधनुष्य… की फक्त पावसाच्या सरी? की मनाने घेतलेला ध्यास आणि तो पूर्ण करण्याचा प्रयास? स्वप्न म्हणजे फक्त एक प्रवास… मनानेच मनाचा घेतलेला शोध. हा शोध पूर्ण जाला की जाग येते आणि सगळे कसे लख्ख दिसायला लागते. हे स्वप्न पाहिल्यानंतर… डोळे उघडतातच हेच तर ते आभादित सत्य आहे. स्वप्न हे सत्य आहे आणि त्या सत्याला समोर जाण्यास मी सज्ज आहे……………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *