अपूर्ण प्रेम आपल…

Poems

531-have-you-ever-been-hurt

माझ प्रेम कधी कलाल नाही तुला, म्हनुनच कायमचा सोडून गेलास मला,

मी वेड्यासारखी प्रेम करत राहिले तुझ्यावर, आणि तुही जिवापाड प्रेम केलास माझ्यावर, पण का का कधी विचारल नाहीस मला, माझ्या नकाराची भिती होती का तुला? तुझ माझ प्रेम हे दोघांच्या मनात फुलत राहिल दोघान्चाही एकमेकांवर प्रेम असुनही अपुर्णच राहिल, आणि आता ते कायमच राहिल अपुर्णच कारण तुझ्याशिवाय मी पण अपुर्णच   – suhas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *