♥ ♥ ♥”वेळ बदलते ….. आयुष्य पुढे सरकल्यावर आयुष्य बदलते …. प्रेम झाल्यावर…

♥ ♥ ♥ “वेळ बदलते ….. आयुष्य पुढे सरकल्यावर आयुष्य बदलते …. प्रेम झाल्यावर प्रेम नाही बदलत …… आपल्

♥ ♥ ♥

“वेळ बदलते ….. आयुष्य पुढे सरकल्यावर
आयुष्य बदलते …. प्रेम झाल्यावर
प्रेम नाही बदलत …… आपल्या लोकांबरोबर
पण आपली लोक मात्र बदलतात ….. वेळ आल्यावर ” !!! ♥ ♥ ♥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *